Neem contact op met Studio Jonna Klumpenaar
< ONTWERPEN

Vertical Garden (2008 afstudeerproject)

aanzichten licht en donker Vertical Garden

Opdrachtgever . Afstudeerproject, TU Delft
Locatie . Istanboel, Turkije
Programma . Verticale tuin
Oppervlakte . 500 m2
Status . Afstudeerproject 2008

 

In de naar adem snakkende hedendaagse steden is een park vaak een van de weinige plekken waar men de hectiek van de straat kan ontlopen.

Het doel van dit project is het aanbieden van een openbare ruimtelijkheid die ons los maakt van deze alledaagse beroering. Het project geeft een combinatie van karakteristieken van park en gebouw. Het is een structuur om doorheen te dwalen, een structuur waar men het bewustzijn met de stedelijke omgeving en drukte kan verliezen.

locatie ontwerp publieke ruimte Istanbul

De opbouw van de structuur, de ’Vertical Garden’, is ontstaan vanuit de metafoor van de ‘boom’. Een indeling van 3 kwaliteiten komt voort uit de wortels, de stam en de kruin. Deze verticale gelaagdheid bezit in de structuur verschillen in ruimtelijke ervaring. Dit geeft samen met het functieloze karakter een handvat om het ‘los’ komen in gang te zetten.

Metafoor 'boom' voor opbouw concept

level 1 - De onderste laag, is de laag met de wortels. De nadruk ligt op het verliezen en vinden van de oriëntatie.

level 2 - De middelste van de 3 lagen is de laag zoals wij die kennen. Het gaat hier met name om richting; het vinden en verliezen van het pad dat wij volgen.

level 3 - De bovenste laag, is de kruinlaag. Hierbij staat het vinden en verliezen van de stabiliteit centraal.

De eerste modellen die voort kwamen uit de studies naar de 3 lagen. voor meer info bekijk de map STUDIES.

schetsmodel concept

Level 1 Oriëntatie

In de onderste laag staat het vinden, dan wel het verliezen van de oriëntatie centraal. De wortels van de boom, vormen een web waarin oriëntatiepunten ontbreken. In het ontwerp komt deze laag tot uiting door het dwalen tussen en rond gekantelde volumes.

Donker en licht wisselen elkaar voortdurend af. Maar ook de verstophoekjes, het diffuse licht en de versnippering van de omgeving, zijn kenmerkend. Door enkele plekken een tastbare functie te geven zoals groen of een waterlandschap, ontstaan rustpunten waaraan men zich kan refereren en zijn oriëntatie kan hervinden.3D impressie laag 'orientatie' project Vertical Garden

plattegrond laag 'orientatie' project Vertical Garden

architectonische impressie laag 'orientatie' project Vertical Garden

detail staal, laag 'orientatie' project Vertical Garden

De omgeving rond de 'Vertical Garden' blijft als het ware onaangetast, het gebouw is als een decorstuk die in een omgeving geplaatst is. Dit is terug te vinden in de details die visueel de omgeving niet lijken te raken.

Het materiaal van deze laag is Cor-Ten staal; het refereert naar de ondergrondse wereld.

Level 2 Richting

De middelste laag, die model staat voor de stam van de boom, is de laag die wij kennen als het maaiveld van het park. In deze gecultiveerde omgeving staan de paden die wij volgen en ons tussen de stammen door weven centraal. Het thema, dat het project op dit niveau verwoordt, gaat in op het vinden en het verliezen van de ‘richting’. Overzicht en richtingloosheid gaan over in het ontstaan van paden in de laag van het gekerfde glas, de paden ontstaan daar waar het meest gelopen wordt en dus de meeste behoefte is.3D impressie laag 'richting' project Vertical Garden

plattegrond laag 'richting' project Vertical Garden

architectonische impressie laag 'richting' project Vertical Garden

detail staal, laag 'richting' project Vertical Garden

In de details van deze laag ligt de nadruk op een ijle bijna surrealistisch uitstraling.

De details zijn met name te kenmerken door hun schaduwspel, diepte en simpel aandoende voorkomen.

Het materiaal van deze laag bestaat uit geëtst glas en verzinkt staal. Het verzinkte staal refereert naar het geciviliseerde. Dit is in tegenstelling tot het Cor-Ten staal dat gebruikt is in de laag erboven en eronder.

Level 3 Stabiliteit

Laag 3 verlaat met zijn structuur de onderlaag en gaat bijna ongecontroleerd alle richtingen op (kenmerk uit de studie vast/los). Omdat men hier één is met de constructie zal men eveneens voortdurend van richting veranderen, men wordt geleid door de constructie en verliest hierdoor zijn stabiliteit.

Maar ook de krakende geluiden van de stalen constructie waar men over loopt, het variëren in schaduw en licht en de verandering in stabiele (het dak van het buurgebouw) en minder stabiele plekken (steile smalle trappen) spelen een grote rol in het verliezen en vinden van de stabiliteit.3D impressie laag 'stabiliteit' project Vertical Garden

plattegrond laag 'stabiliteit' project Vertical Garden

architectonische impressie laag 'stabiliteit' project Vertical Garden

details laag 'stabiliteit' project Vertical Garden

Samen vormen deze 3 lagen de 'Vertical Garden'. Een verticale gelaagdheid in bezit van verschillende ruimtelijke ervaringen. Dit geeft samen met het functieloze karakter van de structuur een handvat om het ‘los’ komen van de drukte in de stad in gang te zetten.

ontwerp Vertical Garden

doorsnede Vertical Garden

doorsnede Vertical Garden

< ONTWERPEN